Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring XORIC

1 September 2022

Uw privacy is voor XORIC van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante weten regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij bij de dienst Uitleensysteem.nl allemaal doen met informatie die wij over u te weten komen.

Als u vragen heeft of wilt weten wat wij precies van u bijhouden, neem dan contact op met XORIC.

Uw account

Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Hiervoor gebruiken wij uw:

 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Nickname;
 • Profielfoto.

Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie, tot drie maanden nadat u het account hebt opgeheven. Wij bewaren deze informatie, zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen bij de dienst en zodat wij u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.

Toegang portaal

Met ons portaal krijgt u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen voor de dienst. Wij houden bij wat u gedaan heeft en wanneer, zodat daar bewijs van is. Hiervoor gebruiken wij uw:

 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Nickname;
 • Profielfoto;
 • IP-adres.

Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie, tot drie maanden na het einde van de dienstverlening aan u.

Een abonnement afsluiten

U kunt bij onze dienst Uitleensysteem.nl een betaald abonnement afsluiten, waarbij wij uw persoonsgegevens gebruiken om de betaling af te handelen. Hiervoor gebruiken wij uw:

 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Factuuradres;
 • E-mailadres;
 • Betalingsgegevens;
 • Bedrijfsgegevens.

Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie, tot zes maanden nadat u het abonnement hebt opgezegd. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

In-app aankopen doen

U kunt in onze dienst Uitleensysteem.nl dingen kopen waarbij wij uw persoonsgegevens gebruiken om de aankoop af te handelen en te registreren. Hiervoor gebruiken wij uw:

 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Factuuradres;
 • E-mailadres;
 • Betalingsgegevens;
 • Bedrijfsgegevens.

Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie, tot zes maanden nadat uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw:

 • NAW-gegevens;
 • E-mailadres;
 • Bedrijfsgegevens.

Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Reclame

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 • Per e-mail.

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Via uw account kunt u dit ook doorgeven. Via het portaal kunt u dit ook doorgeven.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze dienst, wij hebben toegang tot de individuele gegevens. Echter, wij raadplegen deze gegevens enkel als dit nodig is voor een doeleinde uit deze verklaring.

Cookies

Onze dienst gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan, zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar wij kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze dienst werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een login token;
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem;
 • Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opgeslagen zijn;
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert;
 • Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan u door te geven.

Uw rechten

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;
 • Intrekken van toestemming;
 • Een bepaalde verwerking beperken;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen

Als u een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met u.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

XORIC Molenstraat 5b 9883PL Oldehove Geen bezoek adres E-mailadres: [email protected] Telefoon: 085 130 92 99 KvK nummer: 82013721

Binnenkort

Op dit moment is Uitleensysteem.nl nog in ontwikkeling.
Wilt u een bericht zodra het systeem beschikbaar is?